Cele

Wzmacnianie dostępności rzeki i terenów nadrzecznych

Kreowanie możliwości otwarcia się w stronę rzeki

Koncentracja działań bezpośrednio na rzece

Powiązanie rzeki z edukacją i innowacyjnością

Park Rzeki Wisły

Koncept Parku Rzeki Wisły obejmuje obszar szczególnego potencjału rozwojowego regionu (rzeka, tereny rolnicze, zaplecze usługowo-produkcyjne, tereny rekreacyjne, obszary dziedzictwa kulturowego itd.; łącznie około 1 868km2). Ma on konkretny wymiar przestrzenny, społeczny, gospodarczy i organizacyjny. Jest to również obszar wymagający rozwiązania specyficznych dla niego problemów, po to by uchronić i uruchomić niezbędne dla jego rozwoju zasoby.