Obszar prac

Goals

Wzmacnianie dostępności rzeki i terenów nadrzecznych

Kreowanie możliwości otwarcia się w stronę rzeki

Koncentracja działań bezpośrednio na rzece

Powiązanie rzeki z edukacją i innowacyjnością

Prace koncentrują się wokół czterech obszarów: Płock i otoczenie miasta; rolnicze tereny nadrzeczne Wisły; Nowy Dwór Mazowiecki i otoczenie miasta; obszar Leoncina. Powiązane one zostały wspólną koncepcją rozwoju pn. Park Rzeki Wisły. Wyznacza ona kierunek działań strategicznych, w które wpisane są konkretne projekty. Wisła jest kręgosłupem, kluczowym elementem spinającym działania na całym obszarze. Jest również tematem przewodnim, wokół którego budowane są projekty.

Każde z nich nawiązuje do różnych uwarunkowań tworzonych przez rzekę oraz różnych działań człowieka skierowanych w stronę rzeki. Istota prowadzonych prac wyraża się w budowaniu współpracy dla przedsięwzięć wzmacniających powiązania funkcjonalno-przestrzenne z rzeką. Przede wszystkim kształtujących dobrej jakości przestrzeń, wprowadzających z poszanowaniem zasobów środowiska nowe funkcje rozwojowe dla terenów nadrzecznych.

Wszystkie działania projektowe ujęte zostały w ramach czterech stref odpowiadających wytypowanym obszarom prac: