Płock – Miasto Łączące

Przyszłość Płocka

Kto i dlaczego mógłby uznać Płock jako swoje miejsce zamieszkania i zdecydować o związaniu się z miastem na stałe?

 

Jakie usługi oferowane przez miasto będą decydowały o jego atrakcyjności w perspektywie 10-20 lat?

 

Działania dla Płocka w ramach konceptu Parku Rzeki Wisły Vistula River Park ujęte zostały w ramach ośmiu projektów przypisanych wybranym obszarom w mieście. Razem definiują one profil Płocka jako usytuowanego nad rzeką Miasta Zamieszkania, Biznesu i Wypoczynku Płock City of Living, Business and Leisure. Zaproponowane w projektach rozwiązania programowo-przestrzenne nawiązują m.in. do zagadnień społecznych, gospodarczych, przestrzennych oraz zmian klimatycznych, które formować będą przyszły rozwój Płocka.

 

Rozwój miasta i projekty kierunkowe

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta projekty kierunkowe tworzą tzw. Niebiesko-Zielony Pierścień Płocka Blue-Green Ring of Płock, okalający historyczne centrum miasta. Wskutek niekorzystnych procesów ekonomicznych i przestrzennych centrum uległo osłabie