Centrum rzeki wisły

Centrum ma być ikoną koncepcji Parku Rzeki Wisły. Podejmując się realizacji projektu Mazowsze ma szansę stworzenia oferty dla wszystkich, których działania programowe, ambicje i postulaty koncentrują się na przyszłości rzeki i powiązanych z nią obszarów. Zgodnie z przyjętymi złożeniami, przedsięwzięcie zakłada utworzenie ponadregionalnego ośrodka wiedzy i nauki o Wiśle, oferującego nowoczesną przestrzeń współpracy, działań i inicjatyw podejmowanych na rzecz Wisły, integrujących wielopokoleniową ofertę wydarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych oraz budujących świadomość wody i jej znaczenia dla funkcjonowania człowieka. Podkreślać ma również znaczenie rzeki jako elementu dziedzictwa kulturowego i historycznego w rozwoju regionów. Centrum Rzeki Wisły aspirować powinno do roli ośrodka o randze europejskiej, otwartego na współpracę międzynarodową z renomowanymi instytucjami, organizacjami i ośrodkami naukowymi. Otwarte na współpracę międzynarodową rozwijać powinno się jako ośrodek innowacyjności, promujący postrzeganie rozwoju w oparciu o rzekę nie tylko z perspektywy ochrony przed wodą, ale świadomego wykorzystania jej potencjału (ochrona poprzez rozwój). Ponadto podejmować w tym temacie inicjatywy adresowane do interesariuszy działających w strukturach rządowych, samorządowych, skupionych wokół ośrodków naukowych, pozarządowych czy działających w sektorze prywatnym. Wybór Kępy Szwedzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim jako miejsca powstania Centrum Rzeki Wisły ma swoją symbolikę i przekaz. Jest to kluczowy obszar dla przyszłego rozwoju miasta, czerpiącego z tradycji historycznej portu rzecznego i fortyfikacji modlińskich. Lokalizacja nawiązuje do pierwotnego wykorzystania rzeki jako drogi transportu i roli jaką odgrywała w działaniach obronnych. Wyznacza ona kierunek działań rewitalizacyjnych w mieście, zmierzający m.in. do otwarcia się miasta w stronę rzeki Narwi i Wisły oraz powiązania z nimi przyszłego rozwoju. Projekt Ponadregionalnego Centrum Rzeki Wisły, należy do tych, których realizacja powinna być prowadzona na poziomie regionalnym.