Leoncin – Niebieska Ekowioska

Przyszłość leoncina

W jaki sposób obszar Leoncina może zachować swoją unikatowość i tożsamość?

Jak rozwijać obszar tworząc korzyść dla ludzi i natury?

 

Unikatowość Leoncina to lokalizacja. Obejmuje ona częściowo Kampinoski Park Narodowy i jego otulinę, największą enklawę zieleni w otoczeniu Warszawy. To również wkomponowana w krajobraz gminy rzeka Wisła. Będąc częścią Obszaru Metropolii Warszawskiej, gmina może rozwijać się zachowując swój lokalny charakter i atmosferę wsi. Bioróżnorodność, wysokiej użyteczności ziemia rolna, a także dobry mikroklimat wzdłuż Wisły, tworzą podstawy lokalnej ekonomii. Definiują obszar jako wyjątkowo cenny. Zwłaszcza dla budowania ekologicznego wizerunku regionu oraz ekowioski. Jej symbolem może być zdrowa, lokalnie produkowana żywność ekologiczna, rekreacja i wypoczynek.

 

Program rozwoju i projekty

Rozwój Leoncina jako gminy aspirującej do bycia Eko pozostawać powinien w zgodzie z jej tożsamością. Obok krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, zwyczajów, tożsamość formowana jest poprzez jakość zagospodarowania i lokalne elementy architektury. Podejmowane przez gminę działania bazować powinny na jednym spójnym programie aktywności, strategii informacyjnej i marketingowej. Oczekiwaniem jest zachowanie ładu przestrzennego, które współgrać będzie z rozwijanymi w gminie inicjatywami i projektami:

 

  • Leoncin – Odporny na Urbanizację Leoncin – Urbanization Resilience
  • Leoncin – Możliwości Ekożycia, Ekonauki i Ekodziałania Leoncin – Possibility Through Eco-Living, Eco-Learning and Eco-Working
  • BeEco – Ekolojalnościowy Program Leoncina dla Mieszkańców Warszawy BeEco – Eco – loyalty program of Eco-Blue Leoncin towards inhabitants of Warsaw

 

Jednym z celów jest zbudowanie i wypromowanie marki SMAK KAMPINOSU, rozpoznawalnej poprzez jakość otoczenia, usług i produkowanej lokalnie żywności.

 

Leoncin – odporny na urbanizację

Model Leoncina jako przyszłej Niebieskiej Ekowioski to przestrzennie, społecznie i gospodarczo zrównoważony obszar. Tworzy ofertę usług lokalnych, propagującą zdrowy i ekologiczny styl życia. Wspiera przedsiębiorczość. Dba o zachowanie ładu przestrzennego. Tworzy przyjazną przestrzeń dla rozwoju rekreacji, turystyki, ekoedukacji oraz innych aktywności, opartych o wzór proekologicznych postaw i zachowań. Rozwija infrastrukturę i ofertę uwzględniającą wzrost oczekiwań społecznych wobec jakości życia, żywności oraz form rekreacji i wypoczynku. Rolnictwo ekologiczne, wyznacza kierunek dla rozwoju lokalnej gospodarki gminy.

 

BeECO – ekolojalnosciowy program leoncina dla warszawy

BeECO to działania gminy ukierunkowane na pozyskanie wymagających odbiorców ekousług. Przede wszystkim pozyskanie ich zaufania i lojalności względem proponowanej przez gminę oferty. Adresatami są m.in. mieszkańcy aglomeracji warszawskiej. Jednym z celów jest budowanie więzi i zwrócenie uwagi na to, co obszar ma i może zaoferować w przyszłości. Im więcej pozyskanych partnerów i klientów, tym większe możliwości rozwojowe gminy.

 

Leoncin – możliwości ekozycia, ekonauki i ekodziałania

Koncepcja Ekowioski w otoczeniu aglomeracji warszawskiej tworzy szczególną szansę i perspektywę dla rozwoju gminy. Wiele tematycznie powiązanych aktywności: ekoedukacja, ekoprzedsiębiorczość, ekorzemiosło, ekoturystyka, ekorekreacja, ekosklepy tworzy bazę dla rozwoju ciekawej, tematycznej oferty gminy. Współpraca lokalnych grup rolników zainteresowanych rozwojem, dbałością o jakość otoczenia, organizowaniem wspólnych wydarzeń, targów, festynów, sprzyjać będzie wzmacnianiu lokalnej przedsiębiorczości.